Algemene voorwaarden

Afspraak maken: Behandeling alleen volgens afspraak. Dit kan bij voorkeur  telefonisch, per e-mail of via de app. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.

Aankomsttijd: Heeft u een afspraak dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

Annulering: Alle afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Als u zonder afzegging de afspraak niet nakomt, ben ik genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

Betaling: Er is een mogelijkheid om per PIN of contant te betalen, na de behandeling. U kunt u factuur voor Natuurgeneeskundig consult, indienen bij uw zorgverzekeraar voor terug declaratie, mits u aanvullend verzekerd bent.

Tarieven: Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Cadeaubonnen: Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld en te gebruiken tot één jaar na uitgifte datum.

Persoonlijke gegevens: Voor aanvang van een behandeling wordt u vriendelijk verzocht de juiste gegevens te verstrekken omtrent uw medische gezondheid. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden. Zie Privacy.

Contra-indicaties: Een masseur is geen fysiotherapeut. Hierdoor kunnen klachten die een specialistische aanpak vereisen niet worden opgelost d.m.v. een massage. Wel kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgafspraken zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kan u gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de massage mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Disclaimer: Massage en Pedicuresalon Step by Step is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling. Massage en Pedicuresalon Step by Step is niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde informatie dan wel verzwijgen van medische gegevens zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik. Massage en Pedicuresalon Step by Step behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol, geestverruimende middelen o.i.d.. Wanneer u zich laat behandelen bij Massage – en Pedicuresalon Step by Step, dan is dit geheel op eigen risico.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult
 • evt. uw relatienummer van uw zorgverzekering
© 2010 - 2019 Massage en Pedicuresalon Step By Step